Over Zeal IT

Zeal....krachtig naar iets streven.

Zeal IT is opgericht in maart 2013 met als missie het ontwikkelen of beschikbaar stellen van Software Applicaties ter ondersteuning en optimalisatie van de bedrijfsprocessen van de klanten.

Daarnaast wordt ondersteuning geboden bij het operationeel houden van de applicatie en deze integreren in de klant architectuur.

Verder biedt Zeal IT advies bij het opzetten van een projectplan vanaf het idee tot aan de realisatie en het in gebruik nemen van de applicatie.

De 3 peilers

Ontwikkeling

Zeal IT maakt voor de ontwikkeling van applicaties gebruik van diverse platformen. Voor mobiel zijn iOS, Android en Windows de meest gangbare operating systemen. Voor het web wordt gebruikt gemaakt van php of .NET.

Producten

Maandelijks worden er nieuwe producten ontwikkelt die zowel van toepassing zijn op de consument als binnen het bedrijfsleven. Veelal zijn deze applicaties uitgebreid met een app voor mobiel of tablet.

Consultancy

Op basis van jarenlange IT ervaring in zeer verschillende branches zet Zeal IT zich in als intermediair door het project voor de klant te managen en het aanspreekpunt te zijn voor de IT bedrijven.

Ontwikkeling
Producten
Consultancy